IBCLC

Het beroep lactatiekundige is ontstaan vanuit een maatschappelijke en specifieke vraag van moeders, partners, kinderen maar ook van andere professionals. Een nieuw beroep in de zorgsector die uiteindelijk leidt tot betere kwaliteit van de zorg rondom moeder en kind.

Lactatiekundigen zijn internationaal verenigd in de International Lactation Consultants Association. Zij hebben het examen van de International Board of Lactation Consultant Examiners met succes volbracht en mogen zich IBCLC (International Board certified Lactation Consultant) noemen.

Als gediplomeerde lactatiekundige IBCLC volg ik de benodigde scholingen en trainingen om mijn kennis op peil te houden en alle ontwikkelingen zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Daarnaast beschik ik over een geüpdate EHBKO (Eerste Hulp Bij Kinder Ongelukken).

Als IBCLC voldoe ik aan de kwaliteitseisen die erbij horen:

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

De WHO-code wil:

borstvoeding beschermen en bevorderen
dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd
Ik werk daarom het liefst met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden.

WHO gedragscode

–WHO-code

De NVL

De beroepsvereniging Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen NVL staat voor de professionele inzet van lactatiekundigen IBCLC bij ouders en kinderen in deze levensfase.

Algemene voorwaarden NVL 2017

Klachtenprocedure NVL

De AVG. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Privacy protocol

Klachtenportaal Zorg, de klachtenregeling voor ZZP’ers in de zorg

 

Scroll naar boven